Atgriešana.
Prece jānogādā līdz veikalam par saviem līdzekļiem.
Prece nedrīkst būt izpakota un lietota.

Atgriešana ir iepriekš jāsaskaņo.
Atgriežot preci, 100% pirkuma rēķina atmaksa notiek 30 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas veikalā un preces pārbaudes.
Ja preces iepakojums ir ticis atvērts un prece ir bijusi lietota, var tikt piemērota maksa par preces pārbaudi līdz 30% no preces vērtības, par ko tiek izrakstīts atsevišķs rēķins.

Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punkts nosaka, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ja prece ir nepārprotami personalizēta Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

Patērētājs ir atvēris oriģinālo iepakojumu precei;

Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām; Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

Līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;